onsdag 29 maj 2013

OtaktMan kan göra så, men det är inte rätt. Eller?

Två rapporter (dels blockrandigt, dels ripsmönster) i otakt. Målet var återigen asymmetri.
Spännande experiment.

Allt gott!

Viktoria

torsdag 2 maj 2013

Resarö
Rips effekt med 1 respektive 2 trådar i solv och 3 i rör. 4 gånger så roligt, som det låter!

Allt gott!

Viktoria


ps. Bården har fått kvistränder och omvänd färgsättning.'